Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng như thế nào? Hãy cùng Hộ chiếu 24h đi tìm câu trả lời nhé.

Công ty đại chúng là gì?

Công ty đại chúng là công ty:

Công ty huy động được vốn điều lệ ban đầu tối thiểu 30 tỷ đồng và nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng
Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng bằng việc đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Xem thêm: Dịch vụ làm hộ chiếu

Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

Công bố thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng

Công bố thông tin đăng ký công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán như sau:

Kể từ ngày được xác nhận việc hoàn tất đăng ký 7 ngày, công ty phải công bố trở thành công ty đại chúng.

Công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng

Căn cứ Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về việc công ty đại chúng công bố thông tin định kỳ trên sàn giao dịch chứng khoán như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng phải phát hành báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán bởi công ty kiểm toán được chấp thuận theo nguyên tắc sau:

Công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng
Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

Công ty đại chúng lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định và phát hành báo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày phát hành báo cáo cần thiết. Tuy nhiên, trong vòng 110 ngày sau khi kết thúc năm tài chính.

Công ty đại chúng tiến hành công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty.

Công bố thông tin bất thường của công ty đại chúng

Kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau, công ty đại chúng công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ:

Tài khoản của Công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện tài khoản thanh toán có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tài khoản có thể được sử dụng lại sau khi bị phong tỏa trong các trường hợp quy định tại điểm này;

Nếu nhận được văn bản từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc về tạm dừng tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp và tài liệu kèm theo biên bản, nghị quyết hoặc biên bản kiểm phiếu là các tài liệu được công bố. 

Quyết định mua lại cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua;

Mức cổ tức, hình thức và thời gian trả cổ tức; quyết định tách, gộp cổ phiếu.

Quyết định về việc tổ chức lại doanh nghiệp, giải thể, phá sản doanh nghiệp; thay đổi mã số thuế, thay đổi tên công ty, con dấu của công ty; thay đổi địa điểm; 

Quyết định thay đổi kỳ và chính sách kế toán áp dụng; 

Quyết định dẫn đến công ty trở thành công ty con, công ty liên kết do tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu hoặc giảm tỷ lệ sở hữu dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể.

công ty đại chúng công bố thông tin bất thường
công ty đại chúng công bố thông tin bất thường

Quyết định giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ,… theo hợp đồng.

Nếu có sự thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Thời điểm công bố thông tin thực hiện như sau:

Công ty phát hành thêm cổ phiếu,… kể từ lúc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả phát hành, chuyển đổi theo quy định pháp luật;

Trường hợp công ty bán cổ phiếu quỹ, tính từ thời điểm công ty báo cáo kết quả giao dịch theo quy định pháp luật về mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ;

Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu của người lao động hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của cổ đông; 

Để sửa lỗi giao dịch công ty chứng khoán mua cổ phiếu của chính mình hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ, trong 10 ngày đầu tiên của tháng phải công bố thông tin trên nền tảng giao dịch đã hoàn tất và cập nhật đến ngày công bố.

Công ty thay đổi, bổ nhiệm, bãi nhiệm người nội bộ; nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ. 

Khi người nội bộ của công ty nhận được quyết định khởi tố, tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự;

Khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế;

Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu làm tổng giá trị các khoản vay của công ty có giá trị từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên được soát xét.

Nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp;

Các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của công ty xảy ra.

Công bố thông tin theo yêu cầu của công ty đại chúng

Theo Thông tư 96/2020/TT-BTC tại Điều 12, công bố thông tin theo yêu cầu của công ty đại chúng trên thị trường chứng khoán như sau:

Kể từ khi nhận được yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch công ty đại chúng phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ nếu xảy ra: sự kiện có ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; thông tin của công ty ảnh hưởng đến giá chứng khoán và cần xác nhận thông tin.

Các sự kiện phải được công bố rõ trong nội dung thông tin và đánh giá của công ty về tính xác thực của sự kiện đó, giải pháp khắc phục (nếu có).

Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng
Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng

Xem thêm: Tại sao lại có hình thức lừa đảo làm hộ chiếu nhanh?

Công bố thông tin về các hoạt động khác của công ty đại chúng

Công bố thông tin về hoạt động chào bán, phát hành, niêm yết, đăng ký giao dịch và báo cáo sử dụng vốn

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, bán cổ phiếu quỹ

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ thông tin về Quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng mà chúng tôi muốn cung cấp cho bạn. Nếu có thắc, hãy liên hệ

Trang Tư Vấn 24h – Dịch Vụ Tốt Hà Nội

Hotline: 091.817.6566

Gmail : Hochieu24h.com@gmail.com

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 091.817.6566
Chat hỗ trợ
Chat ngay
1
Bạn cần hỗ trợ?