Đăng ký hộ khẩu thường trú không chỉ là quy định pháp luật mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho công dân. Đăng ký hộ khẩu thường trú là bước quan trọng trong quá trình xác định nơi cư trú chính thức của người dân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình và thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú, giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước cần thực hiện. Dưới đây là những lợi ích rõ ràng khi công dân thực hiện việc đăng ký hộ khẩu thường trú mà Hộ Chiếu 24h mang đến cho bạn:

Điều kiện để đăng ký thường trú 

Điều kiện để đăng ký thường trú
Điều kiện để đăng ký thường trú

 

Tại điều 20 của Luật Cư trí 2020 có quy định về điều kiện đăng ký thường trú như sau: 

 • Đối với công dân có chỗ ở hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của mình thì có thể được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó 

Xem thêm: Đăng ký thường trú

 • Đối với công dân có chỗ ở hợp pháp nhưng không có quyền sở hữu công dân chỉ được phép đăng ký khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý. Trong các trường hợp sau đây: 
 • Vợ ở với chồng, chồng về ở với vợ, con về ở với mẹ, cha hoặc mẹ về ở với con 
 • Người cao tuổi ở với anh, chị, em ,cháu ruột, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng không có khả năng lao động, người bị tâm thần hoặc không có khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển hành vi ở với ông, bà nội, ông, bà ngoại, anh, chị, em, bác ruột, chú, cậu, cô, dì cháu ruột hoặc người giám hộ 
 • Người chưa thành niên được người giám hộ hoặc cha, mẹ đồng ý hoặc các đối tượng không còn cha mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại bà ngoại hay ở với anh ruột chị ruột, em ruột, bác, cậu ruột, cô ruột dì ruột. Người chưa thành niên về ở với người giám hộ 
 • Trừ các trường hợp trong quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Cư trú 2020, công dân được phép đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do mượn, thuê hay ở nhờ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu sau đây: 
 • Có sự đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn ở nhờ bởi chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó và được chủ hộ đồng ý nếu công dân đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó 
 • Bảo đảm những điều kiện tối thiểu về diện tích do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đưa ra và không thấp hơn 08 m2 sàn/ người
 • Trong các trường hợp sau đây công dân được đăng ký tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi: 
 • Là người hoạt động tôn giáo được bổ nhiệm, bầu cử, phong phẩm, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo.
 • Là người đại diện cơ sở tín ngưỡng 
 • Người có sự đồng ý cho đăng ký thường trí từ người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng để trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại các cơ sở tín ngưỡng 
 • Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt năng hay người khuyết tật nặng, người không có nơi nương tựa người đại diện hoặc là ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc đại diện cho cơ sở tôn giáo đồng ý cho công dân đăng ký thường trú 
 • Người được nuôi dưỡng và chăm sóc nhận trợ giúp có đủ điều kiện đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi có sự đồng ý từ người đứng đầu cơ sở đó hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi có được sự đồng ý từ chỉ hộ và chủ sở hữu hợp pháp 
 • Phải có tờ khai thay đổi thông tin cư trú, nếu bạn là người được cá nhân hoặc hộ hia đình nhận chăm sóc nuôi dưỡng thì khi làm hồ sơ trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ đã nhận chăm sóc nuôi dưỡng hoặc chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, người được ủy quyền ngoại trừ trường hợp đã có ý kiến văn bản đồng ý 
 • Một văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội 
 • Giấy tờ, tài liệu xác nhận chăm sóc, trợ giúp hay nuôi dưỡng
Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú cho công dân
Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú cho công dân

Lưu ý: Nếu bạn là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài nhưng vẫn còn quốc tịch Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú của bạn phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng 

Nếu hộ chiếu của bạn không còn hiệu lực thì phải có giấy tờ tài liệu bổ sung khác để chứng minh mình có quốc tịch Việt Nam và kèm theo văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh của Bộ Công An 

Người đã đăng ký thường trú nhưng lại chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn 12 tháng phải có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới

Xem thêm: Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú cho Việt kiều hồi hương

Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận cho người đăng ký khi đã có đầy đủ hồ sơ 

Thời hạn trong 7 ngày làm việc tính cả ngày nhận được đầy đủ hồ sơ và hợp lệ cơ quan đăng ký cư trú sẽ thông báo cho người đăng ký về việc cập nhật thông tin đăng ký thường trú 

Đối với trường hợp từ chối đăng ký thì bạn phải trả lời bằng văn bản và nên rõ lý do tại sao từ chối 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 091.817.6566
Chat hỗ trợ
Chat ngay
1
Bạn cần hỗ trợ?