Trong trường hợp có nguồn nguy hiểm đặc biệt gây thiệt hại thì sẽ có trường hợp chủ sở hữu, người chiếm hữu hoặc người sử dụng được miễn nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Vậy như các trường hợp được loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa hư hỏng do sự kiện bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Hochieu24h.com tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Khái niệm sự kiện bất khả kháng ?

Theo khoản 1 Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 quy định sự kiện bất khả kháng là “Sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”.

Vì vậy, một sự kiện chỉ được coi là bất khả kháng khi hội tụ đầy đủ các yếu tố sau: 

  • Diễn biến khách quan: Sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên vi phạm hợp đồng. 
  • Hậu quả không lường trước được: Hậu quả không thể lường trước được khi hợp đồng được giao kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến thời điểm  vi phạm. 
  • Hậu quả không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và cho phép. 

Chứng minh sự kiện bất khả kháng là quan trọng và cấp bách trong quan hệ hợp đồng. Vì khi đó bên vi phạm có quyền được miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Có phải bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa bị hư hỏng do sự kiện bất khả kháng?
Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được

Vấn đề này được thể hiện rõ tại Điều 351 khoản 2 Bộ luật Dân sự 2015

“Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại bất khả kháng (ngoài hợp đồng), theo khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự  2015 quy định nếu thiệt hại là do sơ suất hoặc do sự kiện bất khả kháng thì người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Xem thêm: Thủ tục làm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện cập nhật 2024

Có phải bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa hư hỏng do sự kiện bất khả kháng?

Tại Điều 360 và Điều 361 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định cụ thể về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự kiện bất khả kháng như sau: 

Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Theo đó, thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

– Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

– Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.

Có phải bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa bị hư hỏng do sự kiện bất khả kháng?
Có phải bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa hư hỏng do sự kiện bất khả kháng?

Bên cạnh đó, căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 như sau: 

– Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự 2015, luật khác có liên quan quy định khác.

– Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

– Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định nêu trên. 

Như vậy, trường hợp hàng hóa bị hư hỏng do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại thì người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại như thế nào?

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015 như sau: 

– Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

– Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

– Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa bị hư hỏng do sự kiện bất khả kháng? Để cập nhật những thông tin mới nhất, vui lòng theo dõi chúng tôi trên website hoặc liên hệ qua hotline: 091.817.6566. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 091.817.6566
Chat hỗ trợ
Chat ngay
1
Bạn cần hỗ trợ?